Kommende hendelser

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt:
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.


Nordic Healing Association (NHA) er en fagorganisasjon for healere. Organisasjonen ledes av et styre, med støtte fra et Kvalitets- og klageorgan og et Fagutvalg.

NHA's virksomhet er forankret i vedtektene med vedlegg:

Vedtektene er i sin helhet tilgjengelig for innloggede medlemmer. Vedtektene kan også oversendes ved forespørsel.

NHA drives på frivillig basis, og følgende personer er i valgt inn av årsmøtet eller styret:

Styrets sammensetning: NB samtlige er praktiserende NHA godkjente healere
       

Styret:

Melinda Merunada PhD, M.Sc, M.Ed., (styreleder), Registrert Healer, Fysioterapeut/Helsecoach/NLP Master Trainer
Lena Kallander, (nestleder) Registrert Healer, NLP Master Practitioner
Gillian Godtfredsen PhD i Holistic Life Coaching, M.Sc., Rektor/Helsecoach/NLP Master Trainer, Registrert Healer
Bjørg Neverdal, Tannlege, Registrert Healer, Tannlege, NLP Master Practitioner
vara: Lotte Leirvik Huseby, Registrert Healer


Kvalitets- og klageorgan

Inger Lise Sætren, Advokat/Sosionom/Helsecoach/NLP Trainer (leder)

Fagutvalg

Melinda Merunada (leder), Bjørg Neverdal

Æresmedlemmer: Gillian Godtfredsen, Melinda Merunada, Doris Henriksen


Post til Nordic Healing Association sendes til:

Nordic Healing Association
PB 18 Bygdøy
0211 Oslo

Post til Kvalitets- og klageorganet sendes til:

NHA Kvalitets- og klageorgan
v/ advokat Inger Lise Sætren

Leiv Eirikssons gate 9

0271 Oslo

kun skriftlige henvendelser
Medlemmer kan få mva-fritak ved registrering i Alternativregisteret.

Sist oppdatert (torsdag 5. mai 2017 09:38)