Kommende hendelser

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt:
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.


Nr. Navn Tittel/Stilling
1 Melinda M. Merunada Registrert Healer MNHA
2 Lena Jahreie Kallander Registrert Healer MNHA
3 Bjørg Neverdal Registrert Healer MNHA
4 Gillian R. Godtfredsen Registrert Healer MNHA
5 Lilli Bendriss Registrert Healer MNHA
6 Janne Maj Back Registrert Healer MNHA
7 Karina Ødegård Registrert Healer MNHA
8 Doris G. Henriksen Registrert Healer MNHA
9 Elizabeth Grønn Healer MNHA
10 Sita Pettersen Registrert Healer MNHA
11 Anne Britt Hollup Registrert Healer MNHA
12 Jon Harald Bjørnsen Healer MNHA
13 Bente Løken Healer MNHA
14 Nina Cathrin Nøringseth Registrert Healer MNHA
15 Trude Lien Østgård Healer MNHA
16 Catharina Solberg Healer MNHA
17 Dennis Holmberg Registrert Healer MNHA
18 Tore Olavesen Registrert Healer MNHA
19 Hilde Kollerud Registrert Healer MNHA
20 Majken Horni Registrert Healer MNHA
21 Karin Eckberg Støttemedlem
22 Elisabeth Myrengen Registrert Healer MNHA
23 Marianne Melbye Registrert Healer MNHA
24 Ellen Lyby Registrert Healer MNHA
25 Helene F. Nielsen Registrert Healer MNHA
26 Marianne Meuche Bjørnerud Registrert Healer MNHA
27 Elin Wergeland Healer MNHA
28 Synnøve Løken Registrert Healer MNHA
29 Runar Halonen Registrert Healer MNHA
30 Solfrid Tanum Registrert Healer MNHA
31 Helle Cathrine Homb Registrert Healer MNHA
32 Kjersti Devika Fossen Registrert Healer MNHA
33 Fiola Kidd Registrert Healer MNHA
34 Bjørk Andersen Healer MNHA
35 Rigmor Hovdal Registrert Healer MNHA
36 Berit Haugrud Healer MNHA
37 Maria Andersen Registrert healer MNHA
38 Inger Marie Øygard Registrert Healer MNHA
39 Maya Nordheim Registrert Healer MNHA
40 Sabina Irene Gretka Registrert Healer MNHA
41 Johnny Osberg Registrert Healer MNHA
42 Hege Slettemeås Støttemedlem
43 Liv Christin Markussen Healer MNHA
44 Katja Marty Bye Healer MNHA
45 Inge Ås Registrert Healer MNHA
46 Tove Karine Svendsen Healer MNHA
47 Beate Daniloff Healer MNHA
48 Marianne Folkestad Healer MNHA
49 Sverre Buer Healer MNHA
50 Gry Lina Engebretsen Healer MNHA
51 Gunn Evy Olafsdatter Håkaby Healer MNHA
52 Marie Hofsløkken Registrert Healer MNHA
53 Kai Robert Jacobsen Registrert Healer MNHA
54 Siv Østvik Healer MNHA
55 Anne Winther Tollnes Registrert Healer MNHA
56 Else Jorunn Ladegaard Healer MNHA
57 Greta Stendal Healer MNHA
58 Anne Kristin Melsom Registrert Healer MNHA
59 Mari Anfisen Nilsen Registrert Healer MNHA
60 Ann Kvanmo Registrert Healer MNHA
61 Vera Bakkeli Registrert Healer MNHA
62 Olav Torbjørn Hindseth Registrert Healer MNHA
63 Mette N. Holst Støttemedlem
64 Anne Marit Erstad Registrert Healer MNHA
65 Jasmine Coromoto Gomez Rosand Registrert Healer MNHA
66 Jarle Tollefsen Registrert Healer MNHA
67 Wioletta Precikowska Healer MNHA
68 Berit Haugrud/td> Registrert Healer MNHA
69 Ruth Charlotte Vigelsjø Healer MNHA
70 Hilda Kiss Registrert Healer MNHA
71 Solveig Smith Registrert Healer MNHA
72 Sarita Alice Haugereid Registrert Healer MNHA
73 Susanne Hansen Healer MNHA
74 Anne Sol Lund støttemedlem
75 Grethe Lis Sandven Healer MNHA
76 Zuzana Kiripolska Healer MNHA
77 Lotte Leirvik Huseby Registrert Healer MNHA
78 Bente Tone Schelderup With Støttemedlem
79 Aase Styve Healer MNHA
80 Marianne Sandvig Healer MNHA
81 Halldis Fagervoll Registrert Healer MNHA
82 Terhi Hannele Holster Registrert Healer MNHA
83 Christina Radhe Aspholm Registrert Healer MNHA
84 Alf Ludwig Holmås Registrert Healer MNHA
85 Odd Arild Holmås Registrert Healer MNHA
86 Ane Grethe Thoresen Registrert Healer MNHA