Kommende hendelser

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt:
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.


Norsk medlemskontingent er kr 1100,- pr år og inkluderer kollektiv ansvarsforsikring som dekker hele Norden så lenge medlemmet er bosatt i Norge

Utenlandsk medlemskontingent er kr 550,- pr år. Utenlandske medlemmer må sørge for eget ansvarsforsikring i det landet de er bosatt

Støttemedlemskontingent er kr 200,- pr år

Kontonummer for innbetaling av kontingent er 05393167787. Merk innbetaling alltid med ditt navn.

Når du har betalt, send en medling til: post@nordichealingassociation og nhamedlem@gmail.com sammen med ditt navn, adresse, tlf og e-postadresse.

N.B. Medlemmer som melder seg ut av NHA, og bestemmer seg senere for å bli medlem igjen, må
søke om medlemskap på nytt, og også sende inn sine diplomer/kursbevis på nytt.
Dette bl.a. p.g.a. forsikringen.