Kommende hendelser

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt:
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.


Medlemmene er delt inn i tre kategorier:


 • registrert healer MNHA - medlemmer med healingfaglig godkjenning, som gjennom sitt medlemskap kan være registrert i Alternativregisteret og kvalifisere for momsfritak.
 • healer MNHA - medlemmer under utdanning eller som ikke ennå tilfredsstiller kravene for healingfaglig godkjenning
 • medlem - støttemedlem

Du kan søke på medlemmer og behandlere ved å bruke søkefeltet til venstre. Du kan da søke på type behandling, behandlingssted, fylke, navn, tittel og kontaktinfo til behandler.

Alle medlemmer av NHA er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer.

Du kan også se hele medlemsoversikten med navn og en oversikt over hvem som sitter i styret.

Nordic Healing Association er en fagorganisasjon for healere

 • Organisasjonen godkjenner søknader og kvalitetssikrer at medlemmene har utdanning og praksis innenfor healing og helsefremmende arbeid innen de kan bli medlemmer samt at samtlige forplikter seg etisk i utøvelsen av sitt arbeid

 • Våre medlemmer er en del av et internasjonalt nettverk av healere som har følgt en strukturert utdanning- og utviklingsreise og som er seriøse og profesjonelle i utøvelsen av healing

 • NHA har visjon for healing og helsefremmende arbeid som yrke på lik linje med andre yrkesgrupper

 • NHA har medlemmer som har doumentert utdanning i det som Verdens Helseorganisasjon betegner som "Traditional and Complementary Medicine (TCM)" - tidligere og nå i mindre grad betegnet som "Complementary and Alternative Medicine (CAM)" Samtlige medlemmer har dokumentert fagkunnskap og praksis. Behandlingsmetodene kan være, men ikke begrense seg til: refleksologi, fotsoneterapi, blomstermedisin, hypnoterapi, urtemedisin, healingmassasje, massasje, aromaterapi, craniosacralterapi, biopati, naturopati, nevro lingvistisk psykologi, coaching, kanalisering, akupunktur, homeopati, kinesiologi, tankefeltterapi, emotional freedom techniques, rosenterapi, gestaltterapi, alexanderteknikken, yoga, pilates, qi gong, tai chi, melchizedek metode, reiki med mer. Alle behandlings- og terapiformer skaper et mangfold og en plattform for utveksling tverrfaglige erfaringer. Mange i nettverket har helsefaglig bakgrunn fra skolemedisin.

 • Nordic Healing Association har eget Kvalitets- og Klageorgan som hjelper og støtter deg hvis du skulle trenge det

 • Nordic Healing Association avholder regelmessige temakvelder og gratis kurs hvor du får mulighet til å lære mer og videreutvikle deg sammen med andre praktiserende healer

 • Nordic Healing Association's hjemmeside får en egen medlemsseksjon hvor du kan finner tips og råd i forbindelse med å etablere og drive aktiv praksis Det vil bli opprettet et internet forum for fagutveksling

 • Nordic Healing Association har regelmessig møter med internasjonale healing organisasjoner

 • Tilgang til know how hos Doctor Healer Network, European Confederation of Healing Organisations (ECHO), og British Holistic Medical Association (BHMA)